01. Phần I. Thực tập luật nghi hàng ngày – TT Thích Nhật TừAlbum: Cẩm nang thực tập chánh niệm và khuyến tu
Trình bày: Thanh Thuyết
Tác giả: TT Thích Nhật Từ dịch

00. Lời tựa
01. Phần I. Thực tập luật nghi hàng ngày
02. Phần II. Nghi thức ăn cơm trong chính niệm
03. Phần III. Lời khuyến tu của Tổ Quy Sơn Linh Hựu
04. Phần IV. Cư trần lạc đạo phú
05. Phần V. Ba cốt tuỷ của Bát chánh đạo
06. Phần VI. 50 danh ngôn của đức Dalai Lama 14
07. Phần VII. 66 câu thiên ngữ làm thay đổi cuộc đời
08. Phần VIII. Bài ca Tỉnh thức cuộc đời của Thiền sư Chí Công
09. Phần IX. Thi kệ

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/phap-luat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *