312 Câu hỏi đáp về bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhấtMua sách gọi : 0947 8o9.541 www,sachnganle.com
312 Câu hỏi đáp về bộ luật tố tụng hình sự và các văn bản hướng dẫn thi hành mới nhất
Bộ luật dân sự 2016 – Luật tố tụng dân sự được quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIII
Luật cư trú 2016 , luật xuất cảnh , nhập cảnh , quá cảnh , cứ trú của người nước ngoài tại Việt Nam
luật hành chính 2016 – luật tố tụng hành chính 2016 được thông qua tại kỳ họp thứ 10 quốc hôi khóa VIII có hiệu lực thi hành ngày 01 / 07 / 2016 và luật hành chính các nguyên tắc cơ bản trong quản lý nhà nước
Bộ luật dân sự 2016 – Luật tố tụng dân sự 2016 được quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIII
Bộ luật hình sự 2016 – Luật tố tụng hình sự – Luật tổ chức các cơ quan điều tra hình sự – Luật tạm giữ tạm giam được quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIII
Bộ luật dân sự 2016 – Luật tố tụng dân sự 2016 được quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIII
Bộ luật hình sự 2016 – Luật tố tụng hình sự – Luật tổ chức các cơ quan điều tra hình sự – Luật tạm giữ tạm giam được quốc hội thông qua kỳ họp thứ 10 quốc hội khóa XIII

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *