Bài giảng rất hay của thầy Nghiệp về luật lao động rất cuốn hút người nghe 2

  • admin February 26, 2020luật lao động là một trong những luật mà người VN phải nắm rất kỹ khi làm việc để không thiệt thòi về mình. Nhưng để nắm được rõ luật thì đó lại là một điều không đơn giản

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *