Bài tập nhóm môn Luật Kinh doanh bất động sảnBài tập nhóm môn Luật Kinh doanh Bất động sản
Chủ đề: Xây dựng một tình huống tranh chấp xảy ra trong hoạt động kinh doanh bất động sản
Nhóm thực hiện: Nhóm 4 – Lớp 15LU112
Khoa Quản trị – Kinh tế Quốc tế
Trường đại học Lạc Hồng

All songs, sound effects in the video are not owned by me, neither the copyrights.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/luat-doanh-nghiep

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *