Băn khoăn trước Bộ luật hình sự sửa đổi | VTC

  • admin February 10, 2020VTC | Từ ngày 1/7, Bộ Luật hình sự sửa đổi năm 2015 sẽ có hiệu lực thi hành với nhiều điều khoản mới . Trong đó, nhiều ý kiến bày tỏ quan ngại về điều 292 quy định về tội cung cấp dịch vụ trái phép trên mạng máy tính, mạng viễn thông.

* Đăng ký VNOTV:
* Đăng ký VTCThethao:
*Đăng ký VTCTube:
* Facebook:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/hinh-su

  • hay, hay lắm, phát huy :3

    Đinh Anh Huy February 10, 2020 12:15 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *