Bộ luật hình sự| Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế

  • admin February 15, 2020Bộ luật hình sự| Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh tế
Bài giảng do Giảng viên: Ths. Vũ Thị Thúy thực hiện. Cám ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn học tập tiến bộ.
Xem thêm các bài giảng khác tại:
►Youtube:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *