bộ luật tố tụng hình sựLiên Hệ: 0935 983 988
giao sách tận nơi miễn phí

Bình luận khoa học bộ luật tố tụng hình sự 2012, mới nhất

Sữa đổi bổ sung mới nhất 2012

Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi) của nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam được
bộ luật tố tụng hình sự, luat to tun hinh su
Quốc hội khoá XI tại kỳ họp thứ 4 (từ ngay 21/10 đến ngày 26/11/2003) thông qua và có hiệu lực từ ngày 01/07/2004. Đây là bộ luật lớn trong hệ thống pháp luật của nước ta, là cǎn cứ pháp lý quan trọng nhất quy định trình tự, thủ tục khởi tố, điều tra, truy tố , xét xử và thi hành án hình sự; chức nǎng quyền hạn và trách nhiệm của những người tiến hành tố tụng.

Trên cơ sở lý luận chính thống, các tác giả đã dựa vào những quy định trong bộ luật tố tụng hình sự đã được sửa đổi nǎm 2003 để bình luận về nội dung của từng điều luật. Điều đặc biệt hơn đó là phần bình luận những điều luật mới được bổ sung năm 2012, trong Bộ luật tố tụng hình s]j

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *