Bộ Tư pháp báo cáo số liệu cũ do chủ quan

  • admin February 21, 2020VTC Now | Về việc sử dụng số liệu1 ô nhiễm không khí của Hà Nội năm 2005 cho báo cáo 2019, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Phan Chí Hiếu đã thừa nhận bộ phận làm báo cáo đã chủ quan trong khâu tổng hợp số liệu.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • Nát

    VLOG ND February 21, 2020 2:21 pm Reply
  • Lầy :))

    Huỳnh Linh Quý Hòa February 21, 2020 2:21 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *