Các Nguyễn Tắc Cơ bản của Pháp Luật Dân Sự -Áp dụng tập quán dân sựTập quán là quy tắc xử sự có nội dung rõ ràng để xác định quyền, nghĩa vụ của cá nhân, pháp nhân trong quan hệ dân sự cụ thể, được hình thành và lặp đi lặp lại nhiều lần trong một thời gian dài, được thừa nhận và áp dụng rộng rãi trong một vùng, miền, dân tộc, cộng đồng dân cư hoặc trong một lĩnh vực dân sự.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • Ko biet em luật sư song đơn thân hay co ck ne muon lam học trò cua e ne

    Anh Cuong Tran March 10, 2020 4:08 am Reply
  • Chúc chị luôn nhiều niềm vui để chia sẻ pháp luật Việt Nam nhé!

    Liem Duong Art - Hội hoạ Dương Gia Liêm March 10, 2020 4:08 am Reply
  • Chia sẻ các điều của Luật Dân Sự hay lắm

    Đời Sống Thường Nhật March 10, 2020 4:08 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *