Cải cách hệ thống tư pháp hình sự – Cơ hội cho các tù nhân hoà nhập cộng đồng — Đại Kỷ NguyênTháng 12 năm 2018, Tổng thống Donald J. Trump đã ký ban hành đạo luật Bước đầu, đánh dấu những cải cách lớn đầu tiên đối với hệ thống tư pháp hình sự của nước Mỹ trong hơn một thập kỷ.
Đạo luật Bước đầu đưa ra các cải cách hợp lý để làm cho hệ thống tư pháp của nước Mỹ công bằng hơn và giúp các tù nhân thành công trong việc tái hòa nhập xã hội.

Tổng thống Trump cam kết tiếp tục triển khai thực hiện các công việc dựa trên thành công của đạo luật này.

Đạo luật Bước đầu đang cung cấp cho các tù nhân cơ hội làm lại cuộc đời thông qua các chương trình cải tạo, tuyên án công bằng và quản thúc thông minh.

Hơn 16.000 tù nhân được ghi danh vào chương trình điều trị ma túy tích cực hoạch định và quản lý bởi Cục Trại giam.

Cải cách hệ thống tư pháp hình sự – Cơ hội cho các tù nhân hoà nhập cộng đồng.

★ Đăng ký kênh “Đại Kỷ Nguyên”:
──────────────────────────────────────────
❂ CÁC KÊNH CHÍNH THỨC ❂
► Website:
► Fanpage:
► Kênh tin tức:
► Kênh video:
► Kênh “Lắng đọng đêm về”:
► Twitter:
► Ứng dụng iOS:
► Ứng dụng Android:
──────────────────────────────────────────
#daikynguyen #dkn #dkntv #dknnews #dknvideo #daikynguyenvideo #doitheotrump #trump #nguyentuandung #hoaky #tongthongtrump #MAGA #caicachtuphaphinhsu #tunhan #nhatu #chinhsachcuatrump #tongthongmy #hoanhapcongdong

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • Xin chào ! Chúc buổi trưa vui vẻ nha ĐKN

    Duy Pham March 28, 2020 5:07 am Reply
  • Tuyệt vời TT Trump, Jared Kushner

    Bill Truong March 28, 2020 5:07 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *