CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC LỰA CHỌN! – Mục sư Dương Quang Thoại – 22.02.2020Xin mời Quí vị đăng ký (subscribe) vào Kênh của chúng tôi để nhận được các Video mới nhất.

Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm
33 Cách Mạng Tháng Tám – Ninh Kiều – Thành phố Cần Thơ
Phone, Viber, Zalo: (84) 913-749-652
Email: thoaiquangduong@gmail.com
Facebook:
– Chắp Cánh Bay Cao
– Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm Cần Thơ

CHÚNG TA ĐÃ ĐƯỢC LỰA CHỌN! 22.02.2020

1. Đức Chúa Trời chọn lựa một dân để biệt riêng cho Ngài.
– I Tê-sa-lô-ni-ca 1:4. “Hỡi anh em được Đức Chúa Trời yêu dấu, chúng tôi biết anh em là kẻ được lựa chọn.”
– Phục-truyền luật-lệ ký 7:6. “Vì ngươi là một dân thánh cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi; Ngài đã chọn ngươi trong muôn dân trên mặt đất, đặng làm một dân thuộc riêng về Ngài.”
Cảm giác thế nào khi được chọn lựa?

2. Dân được chọn có thể bị yếm thế và dốt nát.
– Phục-truyền luật-lệ ký 7:7. “Đức Giê-hô-va tríu mến và chọn lấy các ngươi, chẳng phải vì các ngươi đông hơn mọi dân khác đâu; thật số các ngươi là ít hơn những dân khác.”
– I Cô-rinh-tô 1:26-28 “Hỡi anh em, hãy suy xét rằng ở giữa anh em là kẻ đã được gọi, không có nhiều người khôn ngoan theo xác thịt, chẳng nhiều kẻ quyền thế, chẳng nhiều kẻ sang trọng. 27 Nhưng Đức Chúa Trời đã chọn những sự dại ở thế gian để làm hổ thẹn những kẻ khôn; Đức Chúa Trời đã chọn những sự yếu ở thế gian để làm hổ thẹn những sự mạnh; 28 Đức Chúa Trời đã chọn những sự hèn hạ và khinh bỉ ở thế gian, cùng những sự không có, hầu cho làm những sự có ra không có, 29 để chẳng ai khoe mình trước mặt Đức Chúa Trời.”

3. Dân được chọn có thể bị ghét bỏ.
– Ma-thi-ơ 10:22. Các ngươi lại sẽ bị thiên hạ ghen ghét vì danh ta; song ai bền lòng cho đến cuối cùng, thì sẽ được rỗi.
– Ma-thi-ơ 24:9. Bấy giờ, người ta sẽ nộp các ngươi trong sự hoạn nạn và giết đi; các ngươi sẽ bị mọi dân ghen ghét vì danh ta.
– Giăng 15:19 “Nếu các ngươi thuộc về thế gian, thì người đời sẽ yêu kẻ thuộc về mình; nhưng vì các ngươi không thuộc về thế gian và ta đã lựa chọn các ngươi giữa thế gian, bởi cớ đó người đời ghét các ngươi.”

NHƯNG…
4. Dù thế nào… dân được chọn phải nêu gương và phục vụ.
– I Phi-e-rơ 2:9 “Nhưng anh em là dòng giống được lựa chọn, là chức thầy tế lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao giảng nhân đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối tăm, đến nơi sáng láng lạ lùng của Ngài;”
– Cô-lô-se 3:12 “Vậy anh em là kẻ chọn lựa của Đức Chúa Trời, là người thánh và rất yêu dấu của Ngài, hãy có lòng thương xót. Hãy mặc lấy sự nhân từ, khiêm nhượng, mềm mại, nhịn nhục.”

5. Hãy tin quyết là mình được Chúa chọn!
– II Phi-e-rơ 1:10 “Vậy, hỡi anh em, hãy chú ý cho chắc chắn về sự Chúa kêu gọi và chọn lựa mình. Làm điều đó anh em sẽ không hề vấp ngã.”
– Ma-thi-ơ 7:13, 14. Hãy vào cửa hẹp, vì cửa rộng và đường khoảng khoát dẫn đến sự hư mất, kẻ vào đó cũng nhiều. 14 Song cửa hẹp và đường chật dẫn đến sự sống, kẻ kiếm được thì ít.
– Thi-thiên 105:43 “Ngài dẫn dân Ngài ra cách hớn hở, dắt kẻ Ngài chọn ra với bài hát thắng trận.”

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/dan-su

 • MS oi con tung pham toi ô ue con co quyenh hau viec khong, duoc chua chon khong a?

  Hawj Suabthu April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Tạ ơn Chúa và cám ơn mục sư

  Trường Xuân April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Xin chúa ban phước cho mục sư và gia đình mục sư

  johny smith April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Ms giáng luận wa hay nghe thu hút lời chúa dạy amen

  Châu Việt April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Muc sư giang rât hay xin chúa ban phước cho ms

  2512 bion April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Nhiều bài giảng MS rất mạnh mẻ,đầy ý nghĩa,dễ nghe,dễ hiểu,mình thích nghe,cám ơn MS.Cầu Chúa cho MS đầy ơn,có sức khỏe,sống thọ,có nhiều bài giảng.

  Trang Doan April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Amen ; Cảm tạ Chúa , cảm ơn bài giảng của ms Ẻmmanuel

  Yen Nguyen April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Chúa ö cùng gia đình MS

  Thị Kim Nguyễn April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Ta on Chua ban phuoc cho Muc su Duong Quang Thoai bai giang duoc day on cua Chua Amen. Cam on muc su Duong Quang Thoai rat nhieu. Em be be

  Giang Weekes April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Xin Muc Su neu co the Muc Su de ten Hoi Thanh , dia chi , so phone , gio tho phuong de con cai Chua den tham du ( hang tuan tren YouTube ) cam on Muc Su . Xin Chua gin giu Muc Su va Gia Dinh binh an va khoe manh trong canh tay Che cho cua Ngai

  Tam Tran April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Hồi xưa có cô bạn nhóm ở lò 29 tên Lý bây giờ không biết còn ở đó không , không biết nhà thờ của Ms phải ở lò 19 cần Thơ không

  Bích Lưu April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Chắc ở nhà nghe Ms giảng cho qua mùa dịch

  Bích Lưu April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Mục sư giảng rất hay không phải hay vì những lời hoa mỹ mà mỗi lời của Ms như là mạng lệnh chúa muốn gởi cho con cái ngày ,nghe hoài không thấy mệt

  Bích Lưu April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Cảm ơn chúa

  Hun Ayun April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Cám ơn chúa

  Bang bang Lí April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Cảm ơn mục su

  Liêng H'Zông April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Cảm ơn chúa,amen

  Sang Dieu April 3, 2020 11:27 am Reply
 • Amen

  Thuy Dung Vo Thi April 3, 2020 11:27 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *