Chương trình Luật Pháp Ngày Nay – Show #081319FixChương trình Luật Pháp Ngày Nay do Mộng Lan thực hiện với 2 vị Luật sư của Tổ Hợp Luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh: Luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh & Luật sư Thomas Kiên Đinh dưới ống kính của đài truyền hình AVA (57.7). Chương trình đến với quý khán thính giả mỗi chiều thứ Ba, từ 3:00pm đến 3:25pm….

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *