Có nên bỏ quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp?Tiếp tục chương trình làm việc phiên họp thứ 13, sáng nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp. “Có nên bỏ quy định cấp phiếu lý lịch tư pháp số 2 và nếu bỏ thì sẽ thực hiện theo hình thức nào” là vấn đề được nhiều đại biểu cho ý kiến.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/tu-phap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *