công chứng Lãnh sự Hàn Quốc lý lịch tư pháp Việt Nam tại tp HCMvideo chi tiết về việc công chứng/ hợp thức hóa Phiếu Lý lich tư pháp số 1 Việt Nam tại Lãnh sứ quán Hàn Quốc TP Hồ Chí Minh.
– tham khảo thêm nhiều hồ sơ khác trên Youtube của CDVH
– kakao id: congdongviethan +84 96.878.0000
– cdvh.tv@gmail.com
– tìm mẫu văn bản hồ sơ tại 2 website: lanhsuquanhanquoc.com, dihanquoc.com

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *