Công Dân 12 — Các loại vi phạm và trách nhiệm pháp lí !!!

 • admin February 21, 2020╔┓┏╦━━╦┓╔┓╔━━╗
║┗┛║┗━╣┃║┃║ X X║
║┏┓║┏━╣┗╣┗╣╰╯║
╚┛┗╩━━╩━╩━╩━━╝
Vi phạm hình sự
Vi phạm hành chính
Vi phạm dân sự
Vi phạm kỉ luật

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

 • Sắp thi rồi mà vẫn còn lơ mơ phần này

  Nguyễn Văn Trung February 21, 2020 12:22 pm Reply
 • Bạn ơi, cho mình mượn video đk ko, nhóm mình cũng đag làm về vấn đề này nhưng bí ý tưởng quá

  Dũng Hồ Xuân February 21, 2020 12:22 pm Reply
 • Đẹp quá

  Việt Trần Đức February 21, 2020 12:22 pm Reply
 • =))

  Việt Đức Channel Trần February 21, 2020 12:22 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *