Công dân xin lý lịch, địa phương đành “chiều lòng” | VTC1VTC1 | Nhiều địa phương đành phải “chiều lòng” các sinh viên đến xin lý lịch để nhập học dù biết làm như vậy là trái với quy định của Bộ Tư pháp.

Xem bản full tại đây:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • Nhà trường này nên đóng cữa cho roi quan liêu quá thối nát

    kieu pham March 30, 2020 1:01 am Reply
  • Hok lm gì hok trường khác

    kieu pham March 30, 2020 1:01 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *