Cựu Giám Đốc sở Tư Pháp từ bỏ Đảng CSVN

  • admin February 22, 2020Cựu giám đốc Sở Tư Pháp Sài Gòn, ông Võ Văn Thôn từ bỏ đảng CSVN vì cho rằng “Đảng không tôn trọng pháp luật nhà nước Việt Nam”.
ông Võ Văn Thôn, nắm giữ chức vụ sau cùng là giám đốc sở Tư pháp thành phố Sài Gòn trước khi nghĩ hưu năm 2001
Lý do sau cùng dẫn đến quyết định bỏ đảng của ông Thôn là vì ông bị tổ chức đảng ở địa phương “họp kiểm điểm” cái tội của ông dám tự quyết định ra ứng cử mà không được đảng phân công hay đồng ý.

Người Việt TV (c) 2016 –
Người Việt Online –

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • Động cơ vào đảng của CBCN viên chức bây giờ tham vọng nắm quyền dù chức danh tép riu . Khi nghĩ việc là ngược lại ,

    Son Nguyen hong February 22, 2020 2:38 pm Reply
  • Không cần biết làm chính trị là gì không cần có kiến thức về chính trị là chi !, trăm người như một không ai muốn làm bạn với Trung Cộng.Trên thế giới nước nào là đồng minh thực tình với Trung cộng ?Campuchia ? Laos ? VN ? HKong?,Dai Loan? Bắc Hàn , Nếu Trung cộng và Mỷ đánh nhau , mấy nước này đứng ra đánh Mỷ , chuyện khó tin mà cũng sẽ không có thật.Người ta không ghét dân Trung cộng ,đôi khi còn ngược lại, chỉ trừ những người có những sự tự hào quá kích những người dân họ cũng bị chà đạp không thương tiếc, ngưới ta chỉ ngao ngán nhóm lảnh đạo nắm quyền , 100% ở Âu châu không một chính phủ nào muốn là đồng minh với Trung cộng, ngay cả những quốc gia chậm phát triển (Bắc Âu).

    freehung1234 February 22, 2020 2:38 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *