Điều chỉnh giá xăng, dầu: Tăng hay giảm?VTC Now | Theo chu kỳ điều chỉnh giá xăng dầu, hôm nay 15/12, Liên Bộ Công Thương – Tài chính sẽ quyết định và công bố giá các mặt hàng xăng dầu trong nước.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • Giá dầu thế giới giảm 30/100 , còn dân vn vẫn è đầu chịu giá cao là sao ? 4.0 của ông phúc đâu ?

    Cường Nguyễn March 13, 2020 6:25 am Reply
  • Em muốn uống tà tưa 🥛🥛

    Hoàng Vũ March 13, 2020 6:25 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *