FBNC – Luật cho phép người nước ngoài mua nhà mặt đất đã áp dụng chưa?Tôi là người Anh sống ở Việt Nam gần 10 năm rồi. Tôi có nghe nói VN cuối năm ngoái đã cho phép người nước ngoài được mua nhà mặt đất. Xin hỏi bây giờ mua mua nhà thì tôi đã được đứng tên chủ quyền hay chưa?

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV
www.meme.vn/fbncvietnam
tv.zing.vn/tintucfbnc

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *