FBNC – Phạt tù người sa thải lao động trái luậtTheo điều 162, Bộ Luật Hình sự 2015, có hiệu lực vào ngày 1/7 tới đây, người nào vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác thực hiện các hành vi sa thải, cho thôi việc người lao động trái luật sẽ bị phạt tiền hoặc phạt tù 1 – 3 năm.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *