FBNC – Xăng tăng giá từ 16h30 ngày 21/3Kể từ 16h30 chiều hôm nay giá xăng đã tăng gần 700 đồng/ lít.

Các bạn có thể xem FBNC tại các địa chỉ:
www.fbnc.vn
www.facebook.com/KinhTeTaiChinhTV

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *