Giảm giờ làm, thu nhập người lao động vẫn tăngVTC Now | Mặc dù những lo ngại của doanh nghiệp về việc giảm giờ làm sẽ giảm hiệu suất lao động nhưng thực tế cho thấy vẫn có thể đảm bảo mức thu nhập cho người lao động dù giờ làm ít đi.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

 • Trước kia tui làm thủy sản thì 365 ngày làm hết có đc nghỉ ngày nào đâu, lương thì bèo hơn j, 4tr một tháng, giờ mà nhắc thủy sản thì ngán tới cổ

  Thanh Dung Tran March 31, 2020 7:46 am Reply
 • Việt Nam đang phát triển cần người lao động , giảm giờ cái gì

  Ngau Tran March 31, 2020 7:46 am Reply
 • Bọn làm ở huyện ở xã, nó làm có 4 tới 5 giờ một ngày tùy thích, đúng giờ mình tới tìm vẫn phải đợi nó lòi mắt ra, chiều thì 4 giờ đã biến mất hút,công nhân thì đúng giờ quẹt thẻ làm hết giờ quẹt thẻ về, bất công quá

  Phuong Pham March 31, 2020 7:46 am Reply
 • Công chức nhà nước áp dụng hệ số lương chứ lao động ngoài làm gì có, lương giáo viên còn bèo hơn lương công nhân. Vậy nên đừng so bì giờ làm việc có bất công.

  ann assti March 31, 2020 7:46 am Reply
 • Công chức nhà nước làm không đc việc mà vẫn tồn tại hưởng lương cần phải bàn
  Người công nhân cần phải yêu tiên hơn công chức.Vì làm được việc

  Viên Ngô March 31, 2020 7:46 am Reply
 • Người là động Quá thiệt thòi so với bên công chức nhà nước.

  Văn thắng March 31, 2020 7:46 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *