GVAT Buổi 17 Tự kiểm tra thực hiện pháp luật về lao động.– Gói Premium: Học online, bài giảng dạng ppt, biểu mẫu, tài liệu tham khảo, clips xem lại. Giá: 999.000
– Gói Standard: Học online, bài giảng dạng pdf, clips xem lại. Giá: 500.000
– Gói Basic: Học online, clips xem lại. Giá: 250.000
Đăng ký qua số Zalo: 0917 267 397 hoặc 0349 678 403

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *