Hà Nội chính thức cho toàn bộ học sinh nghỉ học hết ngày 15/3 | VTC14VTC14 | HÀ NỘI CHÍNH THỨC CHO TOÀN BỘ HỌC SINH NGHỈ HỌC HẾT NGÀY 15/3
Liên quan tới việc Hà Nội đã có trường hợp nhiễm COVID-19 đầu tiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã đồng ý với đề xuất về việc tiếp tục cho học sinh Trung học Phổ thông nghỉ thêm 1 tuần. Điều này có nghĩa là học sinh các cấp sẽ nghỉ học hết ngày 15/3 thay vì 9/3 như trước đó.
▶️▶️▶️ Click SUBSCRIBE cập nhật tin tức mới nhất tại đây:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *