Hà Nội lập 30 chốt giám sát thực hiện cách ly xã hội | VTC NowVTC Now | Công an Hà Nội phối hợp với Sở GT-VT Hà Nội triển khai lực lượng tại 30 điểm chốt đường bộ, cửa ngõ ra vào Hà Nội để thực hiện kiểm tra việc cách ly xã hội.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *