Hội thảo về Luật Lao động sửa đổi ngày 26/10 tại EduViet Phần 01Diễn giả: TS Nguyễn Xuân Thu, giảng viên chuyên gia cao cấp, phó trưởng ban thư ký Bộ tư pháp.
Nội dung xoay quanh việc: Ứng dụng luật lao động trong doanh nghiệp

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *