Hợp đồng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.

  • admin February 10, 2020Trong chương trình Luật sư doanh nghiệp của Kênh truyền hình kinh tế tai chính VITV, Luật sư Nguyễn Thanh Hà, giám đốc công ty Luật S&B Law, cùng với các chuyên gia đã trao đổi về chế định hợp đồng thương mại theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu nội dung bài phỏng vấn.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/luat-doanh-nghiep

  • Luật Sư Phạm Công Tuấn Hạ
    của Luật IURA Hồ Chí Minh luôn hỗ trợ mọi vấn đề liên quan. Mọi người có nhu cầu liên hệ.

    Thịnh Trần February 10, 2020 7:25 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *