Họp Luật Kiến Trúc [Dự thảo 4] – Nhà khách Quốc hội – TS. KTS. Ngô Viết Nam SơnTrích phát biểu của TS. KTS. Ngô Viết Nam Sơn tại cuộc họp lấy ý kiến về Luật Kiến Trúc [Dự thảo 4] ngày 19/07/2018, ở Nhà khách Quốc hội – Tp. HCM.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Tre Làng Kiến Việt – Cộng đồng KTS & Thị trường VLXD Online – Cổng thông tin Kiến trúc Xây dựng (Free)
Tiêu chí của chúng tôi:
Xây dựng Cộng đồng KTS & Thị trường VLXD Online Hiệu quả, Tiết kiệm & Thân thiện với Môi trường.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Architect Associates & Construction Materials Market Website.
Our Focus:
Building the Digital Architect Associates & Construction Materials Market that is Effective, Economical & Eco Friendly.
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Fanpage Tre Lang Kien Viet:
Architecture Library:
Gửi email tham gia đóng góp ý tưởng: trelangkienviet2010@gmail.com
►Group TLKV CLUB:
►Group TLKV MARKET:
►Website:
►Youtube:
▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫▫
Welcome to trelangkienviet.vn, we can share, learn and enjoy our architecture works to this community…

►Đăng ký (Subscribe) để nhận video mới mỗi ngày:

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/phap-luat

  • Kts ngô viết nam sơn nói thẳng như vậy thì làm sao thăng tiến ở chính quyền cs dược !

    bạch hoang tu April 29, 2020 12:33 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *