Kiên Loe_Video báo cáo chính trị đại hội Chi đoàn Sở Tư pháp Bắc Kạn

  • admin February 27, 2020Kiên loe
Báo cáo chính trị đại hội chi đoàn Sở Tư pháp nhiệm kỳ 2017-2019 được thể hiện qua Video sinh động, hấp dẫn với thời lượng khoảng 20 phút.
Đây là một hình thức cải cách, một cách làm mới trong nội dung hình thức tổ chức Đại hội chi đoàn.
#Daihoichidoan
#nhiemky
#kienloe

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *