LẤY Ý KIẾN CÔNG NHÂN LAO ĐỘNG CHO BỘ LUẬT LAO ĐỘNG (SỬA ĐỔI)

  • admin February 19, 2020Để tăng cường nhận thức của cán bộ công đoàn, công nhân lao động về bình đẳng giới trong các điều khoản của Bộ Luật Lao động (sửa đổi). Chiều 6/3, tại Khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với Tổ chức Care Quốc tế tại Việt Nam tổ chức buổi Tọa đàm với công nhân lao động về bình đẳng giới trong các điều khoản của Bộ Luật Lao động(sửa đổi).

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *