Lấy ý kiến về Bộ luật Lao động sửa đổi đến ngày 28-6-2019

  • admin February 17, 2020Youtube:
Facebook:
Website:
#MCThanhTâm
#vietlivetv
#TinTuc
#ThoiSu
#ĐiểmTin
#VietnameseTV
#Vietnamnews

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • cái "độc lập" của đảng ta đẻ ra cũng chẳng khác gì cái công đoàn quốc doanh trước giờ… khi mà đảng lảnh đạo toàn diện thì có tổ chức nào ngoài đảng có thể "tiếm quyền" lảnh đạo của đảng không ??. chờ mà xem cái trò hề mà đảng ta sắp diễn…

    tieusaukhach February 17, 2020 8:25 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *