luật công đoàn của quốc hội số 12/2012/qh13luật công đoàn của quốc hội số 12/2012/qh13
MUA SÁCH LUẬT CÔNG ĐOÀN HÃY GỌI: 0909 880 382
web:
Công đoàn là tổ chức chính trị — xã hội của giai cấp công nhân, không chỉ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động mà đồng thời cùng với cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam. Xuất phát từ vai trò, tính chất, vị trí quan trọng của Công đoàn, ngày 20-06-2012 Quốc hội khóa XIII đã ban hành Luật Công đoàn (sửa đổi) nhằm tạo điều kiện phát huy vai trò quan trọng của tổ chức công đoàn và người lao động trong sự nghiệp CNH-HĐH đất nước.
Để phát huy vai trò, quyền và trách nhiệm của công đoàn phải chú trọng đến đội ngũ cán bộ công đoàn, bởi lẽ đây là nhân tố quan trọng quyết định việc thực hiện nhiệm vụ công tác công đoàn do pháp luật quy định và chất lượng hoạt động của mỗi cấp công đoàn. Chính vì lẽ đó, việc bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ của cán bộ công đoàn trong giai đoạn hiện nay là một nhu cầu thiết thực và đặt lên hàng đầu.
Nhằm giúp cán bộ công đoàn tìm hiểu, bổ sung kiến thức về các quy định trong công đoàn như chế độ làm việc, nhiệm vụ trong giai đoạn mới, các quy định về chế độ khen thưởng, xử phạt, chế độ tiền lương; trách nhiệm đối với người lao động… Nhà xuất bản Lao động — Xã hội xin giới thiệu cuốn sách:
Tìm hiểu LUẬT CÔNG ĐOÀN 2013
(Đã được Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 20-06-2012)
CÔNG TÁC ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG TUYÊN TRUYỀN TRONG TỔ CHỨC CÔNG ĐOÀN
Nội dung cuốn sách gồm có các phần như sau:
Phần 1. Luật công đoàn 2013.
Phần 2. Tìm hiểu về quyền và nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động trong Bộ luật lao động 2013
Phần 3. Hướng dẫn tuyên truyền trong tổ chức công đoàn hiện nay.
Phần 4. Hướng dẫn nhiệm vụ trọng tâm và công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn năm 2012
Phần 5. Quy định về quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện các chương trình trong tổ chức công đoàn.
Phần 6. Chính sách mới về tiền lương, trợ cấp, phụ cấp đối với cán bộ và người lao động.
Phần 7. Quy định về đánh giá, xử lý, kỷ luật, khen thưởng trong tổ chức công đoàn.
Phần 8. Quy định mới về thời gian nghỉ ngơi, nghỉ thai sản, chế độ làm việc
Phần 9. Quy định về an toàn lao động — Vệ sinh lao động
Trong quá trình biên soạn, cuốn sách không thể tránh khỏi những thiếu sót nhất định. Nhà xuất bản mong muốn sẽ nhận được nhiều ý kiến đóng góp của công đoàn các cấp và bạn đọc quan tâm, đóng góp ý kiến để cuốn sách được hoàn thiện hơn trong những lần tái bản sau.

(Có hóa đơn) Giao tận nơi
Vui lòng liên hệ: Ms.Hồng Vân HP: 0909 880 382
Tel: 08.66515070
Trung Tâm Thông Tin Luật Việt Nam
ĐC : 147 Đường D1,Phường 25 Q.Bình Thạnh TP HCM
web:

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/phap-luat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *