Luật công đoàn sửa đổi năm 2013 xuất bản mới nhất, bán hàng trên mạngLUẬT CÔNG ĐOÀN ( SỬA ĐỔI )
NÂNG CAO VAI TRÒ VỊ TRÍ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG ĐOÀN CÁC CẤP , BẢO VỆ QUYỀN LỢI CỦA ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN & NGƯỜI LAO ĐỘNG
( đã được quốc hội thông qua kỳ họp thứ III QUỐC HỘI khoá XIII năm 2012)
Tại kỳ họp thứ 3 quốc hội khoá 13 Quốc Hội Đã biểu quyết thông qua BỘ LUẬT LAO ĐỘNG — LUẬT CÔNG ĐOÀN ( SỬA ĐỔI ) . Luật Công đoàn (sửa đổi) gồm 6 chương, 33 điều – tăng 2 chương và 14 điều so với Luật Công đoàn năm 1990. Có những điểm nổi bật so với Luật Công đoàn năm 1990 là :
Thứ nhất, việc đóng kinh phí công đoàn được được luật hóa bằng 2% quỹ tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động.
Thứ hai ,không quy định quyền gia nhập và hoạt động Công đoàn Việt Nam của lao động là người nước ngoài.

Liên hệ : 0926 98 58 68

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/phap-luat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *