Luật Dân Sự 1 – Chương 1 – Chủ Đề 1 – Đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật dân sựMục tiêu học tập chủ đề

– Trình bày được đối tượng điều chỉnh và phương pháp điều chỉnh của luật dân sự.

– Phân biệt được luật dân sự với một số ngành luật khác trong hệ thống pháp luật Việt Nam

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/dan-su

  • Cảm ơn bài giảng của cô ạ, cô làm thêm clip nha cô

    nhân lê February 2, 2020 7:01 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *