Luật Dân Sự 1 – Chương 2 – Chủ Đề 2 – Năng lực pháp luật dân sự của cá nhânMục tiêu học tập chủ đề

– Trình bày được khái niệm và đặc điểm năng lực pháp luật dân sự của cá nhân.

– Trình bày được các điều kiện tuyên bố cá nhân mất tích, tuyên bố cá nhân chết và hiệu lực của việc tuyên bố mất tích, tuyên bố chết

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/dan-su

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *