Luật Dân Sự 1 – Chương 2 – Chủ Đề 4 – Khái quát về pháp nhân

  • admin February 10, 2020Mục tiêu học tập chủ đề
– Trình bày được các điều kiện để một tổ chức được công nhận là pháp nhân.
– Phân biệt được các loại pháp nhân theo quy định của pháp luật dân sự hiện hành

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/dan-su

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *