Luat hinh su| Khái niệm Luật hình sự

  • admin February 27, 2020Luat hinh su| Khái niệm Luật hình sự
Bài giảng do Giảng viên: Ths. Vũ Thị Thúy thực hiện. Cám ơn các bạn đã theo dõi và chúc các bạn học tập tiến bộ.
Xem thêm các bài giảng khác tại:
►Youtube:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • Giết người có trường hợp nào là vô ý không ạ

    Hà Lê February 27, 2020 3:54 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *