Luật kinh doanh bảo hiểm

  • admin February 20, 2020Luật kinh doanh bảo hiểm năm 2000 được sửa đổi, bổ sung năm 2010. Nhà Xuất bản Chính Trị Quốc Gia.
Tư vấn viên bảo hiểm nhân thọ nên đọc cuốn sách này.
Đăng ký mua trên Adayroi tại đây:
—————————-
Kết nối: facebook.com/phandvht
Đăng ký kênh:
Đăng ký học online trên Unica tại đây:
Xem video giới thiệu làm Internet Maketing tại đây:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • nhờ bạn mua giúp mình 10 quyển đc ko, mình tìm hoài không đc

    dinh tranvan February 20, 2020 8:58 am Reply
  • Tính pháp lý của nghề kinh doanh bảo hiểm nhân thọ.

    Vinh Phan Đăng February 20, 2020 8:58 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *