“Luật Làng” Thời Nhà NGUYỄN Được Tổ Chức Thế Nào – Công Trạng Của Nhà Nguyễn Với Đất Nước

  • admin February 28, 2020“Luật Làng” Thời Nhà NGUYỄN Được Tổ Chức Thế Nào – Công Trạng Của Nhà Nguyễn Với Đất Nước
Thời nhà Nguyễn, triều đình luôn chủ động tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa luật của nhà nước với hương ước, lệ làng ở làng xã. Nhà nước kiểm soát việc ban hành hương ước ở hai cấp: Lý dịch (bộ máy phong kiến ở làng) và việc đệ trình lên cấp trên

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

  • ai cũng nói vua nhà nguyễn hèn yếu nhưng nếu bạn trong hoàn cảnh như vậy thì bạn sẽ làm gì

    Khánh Nguyễn February 28, 2020 12:00 am Reply
  • CHÚNG MÀY DẸP ĐĨ MẸ CÁI KÊNH GIỞ NGƯỜI NGU ĐẦN NÀY ĐI

    Son vo tran February 28, 2020 12:00 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *