Luật nhà ở (sửa đổi) vừa được thông qua ảnh hưởng thế nào đến tâm lý thị trường?Chuyên mục nhận định thị trường của chuyên gia đến từ công ty tư vấn bất động sản Cushman & Wakefield. Xung quanh việc Quốc hội vừa thông qua Luật Nhà ở (sửa đổi) và cho phép cho người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam, thời hạn 50 năm. Liệu điều này có tác động thế nào đến tâm lý thị trường. Bởi thực tế sau 5 năm thí điểm, người nước ngoài mua nhà tại Việt Nam số lượng vẫn còn khá khiêm tốn.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/luat-dat-dai

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *