Luật Pháp Ngày Nay với Tổ Hợp Luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh – Air Date: Dec. 19, 2019Chương trình Luật Pháp Ngày Nay do Mộng Lan thực hiện với Luật sư Nguyễn Duy Quốc Anh của Tổ Hợp Luật sư Việt Mỹ Nguyễn Duy Quốc Anh dưới ống kính của đài truyền hình VNA (57.3). Chương trình đến với quý khán thính giả mỗi trưa thứ Hai, từ 1:30pm đến 2:00pm…

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *