Luật sư Lê Cao trong chương trình Công lý mở – VTV8 – Hệ lụy từ một án oan (Luật sư tại Đà Nẵng)Xét xử nghiêm minh, kịp thời mọi hành vi phạm tội, không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm, đây là một trong những những đích đến của công cuộc cải cách tư pháp nhằm hoàn thiện hệ thống pháp luật và tư pháp, bảo vệ quyền con người và công lý.
Tuy nhiên trong hành trình đó vẫn còn tồn tại những vụ án oan mà hệ lụy để lại là những hậu quả vô cùng nghiêm trọng không chỉ đối với người bị oan, với gia đình của họ mà còn ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân vào hệ thống pháp luật.
Chương trình Công lý mở – Hệ lụy từ một án oan sẽ đề cập đến nội dung vụ án đã khiến cho giám đốc của 2 doanh nghiệp trẻ tại Đà Nẵng phải trắng tay.
Luật sư Đà Nẵng

Địa chỉ 99 Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Đà Nẵng

Luật sư tư vấn, tranh tụng, giải quyết tranh chấp Hợp đồng, Tư vấn pháp luật thường xuyên, bảo vệ vụ án hình sự …

Luật sư tại Đà Nẵng.

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/phap-luat

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *