Luật sư Ngô Ngọc Trai chia sẻ về tư pháp hình sự, Phần 3Kiểm sát viên có trách nhiệm lớn trong các vụ án oan sai, thay vì kiểm sát điều tra buộc các hoạt động phải tuân thủ pháp luật, thì kiểm sát viên lại tham gia vào việc bức cung như các vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn và vụ Trộm cổ vật gây oan cho 8 người ở Bắc Giang

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *