Luật Tư pháp – CTUThông tin chung
– Mã ngành: 7380101

– Hệ đào tạo: Chính quy

– Thời gian đào tạo: 04 năm

– Danh hiệu: Cử nhân

– Đơn vị quản lý: Bộ môn Luật Thương mại – Khoa Luật

Mục tiêu đào tạo
– Chương trình đào tạo ngành Luật tư pháp trình độ đại học đào tạo cử nhân Luật, chuyên ngành Tư pháp, có ý thức trách nhiệm công dân, có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, có sức khoẻ, có tác phong công nghiệp, khả năng làm việc nhóm, khả năng tự học và làm việc độc lập, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

– Trang bị cho người học nắm vững kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành; có khả năng giao tiếp bằng Anh ngữ hoặc Pháp ngữ thông thường và chuyên ngành khá tốt; được trang bị các kiến thức cơ sở ngành và chuyên ngành Luật Tư pháp, nhất là kiến thức về luật hình sự và tố tụng hình sự, luật dân sự và tố tụng dân sự.

– Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Luật tư pháp có thể đáp ứng và thích nghi nhanh với yêu cầu của công việc pháp lý tại các cơ quan tư pháp, các cơ quan bổ trợ tư pháp, các cơ quan quản lý nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp và các cơ quan, tổ chức khác.

Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Luật Tư pháp của Trường Đại học Cần Thơ có thể đáp ứng và thích nghi nhiều vị trí công việc liên quan đến pháp luật tại các cơ quan tư pháp, các cơ quan bổ trợ tư pháp, các cơ quan nhà nước khác, các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, đơn vị sự nghiệp, các doanh nghiệp (bộ phận pháp lý và tổ chức nhân sự), các viện, trung tâm nghiên cứu khoa học pháp lý và các cơ sở đào tạo về luật.

Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
– Hình thành thói quen học suốt đời, có khả năng cập nhật kiến thức, tiếp tục nghiên cứu và học tập chuyên sâu về luật, đặc biệt là hai lĩnh vực hình sự và dân sự, biết vận dụng kiến thức pháp lý trong công việc.

– Có thể học tiếp ở trình độ sau đại học (cao học Luật, nghiên cứu sinh Luật) tại các viện, trường đại học trong và ngoài nước.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/tu-phap

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *