MƯỜI ĐIỀU LUẬT THIẾU NHI THÁNH THỂ (KARAOKE) [LĐ TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh]MƯỜI ĐIỀU LUẬT THIẾU NHI THÁNH THỂ
(Theo làn điệu quan họ MƯỜI NHỚ)

Một em nhớ
Dâng Ngày nguyện cầu
Hai em năng
Viếng Nhà Chầu
Ba em Hy Sinh chịu khó
Bốn em nhớ đến…
Tông Đồ Thiếu Nhi
A hội ha…
…ư hội hư là hứ hội hừ…

Năm Vâng Lời cha cùng mẹ
nên em ghi nhớ người chỉ huy
giúp em sớm chiều.
Tinh í ơ… tinh…
…tính tình tình tinh
A hội ha, ư hội hư là hứ hội hừ.
Sáu em nhớ tính Nết Na dịu dàng
Bảy em Bác Ái
quảng đại quên mình
Tám em nhớ
luôn luôn Thành Thực
Chín em nhớ đến…
Bổn Phận của em
A hội ha…
…ư hội hư là hứ hội hừ…
Mười xinh…chân thành
em ghi nhớ
sổ Hoa Thiêng
với Chúa hằng ngày
Tinh í ơ..tinh…
…tính tình tình tinh…
A hội ha…
…ư hội hư là hứ hội hừ.

A hội ha, ư hội hư… là hứ… hội… hư.

Một em nhớ
Dâng Ngày nguyện cầu
Hai em năng
Viếng Nhà Chầu
Ba em Hy Sinh chịu khó
Bốn em nhớ đến…
Tông Đồ Thiếu Nhi
A hội ha…
…ư hội hư là hứ hội hừ…
Năm Vâng Lời cha cùng mẹ
nên em ghi nhớ người chỉ huy
giúp em sớm chiều.
Tinh í ơ…tinh…
…tính tình tình tinh
A hội ha, ư hội hư là hứ hội hừ.
Sáu em nhớ tính Nết Na dịu dàng
Bảy em Bác Ái
quảng đại quên mình
Tám em nhớ
luôn luôn Thành Thực
Chín em nhớ đến…
Bổn Phận của em
A hội ha…
…ư hội hư là hứ hội hừ…
Mười xinh…chân thành
em ghi nhớ
sổ Hoa Thiêng
với Chúa hằng ngày
Tinh í ơ..tinh…
…tính tình tình tinh…
A hội ha…
…ư hội hư là hứ hội hừ.
A hội ha, ư hội hư… là hứ… hội… hư.

P/S: Các bạn có thể xem hát mẫu tại video: (chất lượng không tốt lắm)

Copyright © 2013 Liên đoàn TNTT Giuse Hoàng Lương Cảnh
Facebook:
Youtube:
Twitter:

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/phap-luat

 • Cho xin link nhạc bài này , nhưng có giọng hát, bạn ơi. Liên đoàn mình có bài hay vậy mà không có clip hát luôn. Trong khi các liên đoàn khác thì họ làm clip nhạc hát hết rồi .

  quy nguyen April 21, 2020 10:37 am Reply
 • cko e link tai nhac voi

  thanh nguyen April 21, 2020 10:37 am Reply
 • MƯỜI ĐIỀU LUẬT THIẾU NHI THÁNH THỂ
  (Theo làn điệu quan họ MƯỜI NHỚ)
  Một em nhớ Dâng Ngày nguyện cầu
  Hai em năng Viếng Nhà Chầu
  Ba em Hy Sinh chịu khó
  Bốn em nhớ đến, Tông Đồ Thiếu Nhi. 
  A hội ha, ư hội hư là hứ hội hừ.
  Năm Vâng Lời cha cùng mẹ, nên em ghi nhớ người chỉ huy giúp em sớm chiều.
  Tinh í ơ..tinh, tính tình tình tinh. A hội ha, ư hội hư là hứ hội hừ.
  Sáu em nhớ tính Nết Na dịu dàng
  Bảy em Bác Ái quảng đại quên mình
  Tám em nhớ luôn luôn Thành Thực
  Chín em nhớ đến Bổn Phận của em. 
  A hội ha, ư hội hư là hứ hội hừ.
  Mười xinh, chân thành em ghi nhớ sổ Hoa Thiêng với Chúa hằng ngày.
  Tinh í ơ..tinh, tính tình tình tinh. A hội ha, ư hội hư là hứ hội hừ.
  (Kết: A hội ha, ư hội hư…là hứ… hội.. hừ.)

  Liên đoàn Giuse Hoàng Lương Cảnh April 21, 2020 10:37 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *