Ngữ pháp Thông dụng: Cách dùng dấu phẩy trong tiếng Anh (VOA)Học tiếng Anh hiệu quả, nhanh chóng: Nếu không vào được VOA, xin hãy vào để vượt tường lửa. Các chương trình học tiếng Anh miễn phí của VOA (VOA Learning English for Vietnamese) có thể giúp bạn cải tiến kỹ năng nghe và phát âm, hiểu rõ cấu trúc ngữ pháp, và sử dụng Anh ngữ một cách chính xác. Xem thêm:

Luyện nghe nói và học từ vựng tiếng Anh qua video. Xem các bài học kế tiếp:

Đây là chương trình Everyday Grammar – Ngữ pháp Thông dụng. Trước đây chúng ta đã có tập từng bàn về dấu phẩy Oxford và tính cần thiết khi dùng nó rồi. Tuy nhiên trong tập này chúng ta sẽ chỉ tập trung vào dấu phẩy nói chung và vai trò của nó trong khi viết và nói nhé.

Một cách dùng dấu phẩy phổ biến là thể hiện sự ngắt đoạn: một sự tạm dừng ngắn trong bài nói. Cách dùng này quan trọng trong thơ ca, bài hùng biện, và lối viết sáng tạo.

Một cách dùng khác của dấu phẩy là tách các mệnh đề. Nó cho thấy những gì khác biệt và những gì liên quan với nhau trong một câu. Ví dụ: “Today on Everyday Grammar, we will explore common uses of the comma.”

Nếu ta bỏ cụm từ trước dấu phẩy, mệnh đề độc lập, “we will explore common uses of the comma,” có thể trở thành một câu riêng biệt.

Nhưng thậm chí có hướng dẫn thì việc đặt dấu phẩy cũng tuỳ thuộc vào sự lựa chọn cá nhân của người viết.

Đó là lý do vì sao có hai mẹo hay khi dùng dấu phẩy: thứ nhất, đặt bản thân vào vị trí của người đọc. Liệu người đọc có hiểu dấu phẩy theo cách ta nghĩ không?

Và thứ hai, viết những câu ngắn gọn, xúc tích. Nếu câu cú của chúng ta có quá nhiều dấu phẩy, nó có thể khiến người đọc thấy khó hiểu.

Nguồn: https://hopdongtuonglai.com

Xem thêm bài viết khác: https://hopdongtuonglai.com/giao-duc

  • :>

    Quẩy Lên Nào June 17, 2020 9:59 pm Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *