Người lao động được nghỉ mấy ngày năm 2020?VTC Now | Theo quy định của Bộ luật Lao động, năm 2020, các dịp lễ, Tết, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được nghỉ tổng cộng bao nhiêu ngày?

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *