Nguyên Bộ trưởng Bộ tư pháp trả nhà công vụ | VTC1VTC1 | Từ ngày 19/06, ông Hà Hùng Cường – Nguyên Bộ tu pháp sẽ làm thủ tục để trả lại căn nhà công vụ mà ông đã thuê do căn nhà cũ bị ngập lụt thường xuyên.

Xem đầy đủ Bản tin trưa 18/06 tại:

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *