Những điểm "nóng" trong Bộ luật Lao động sửa đổiVTC Now | Ngày 20/11, Quốc hội sẽ chính thức biểu quyết thông qua Bộ luật Lao động sửa đổi. Trong đó, nhiều điểm mới sẽ được bổ sung. Đây đều là những vấn đề được dư luận đặc biệt quan tâm.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Xem Thêm Bài Viết Khác:https://hopdongtuonglai.com/lao-dong

  • Ông mặt áo sám nói chuyện lìu xìu giống như đang sợ điều gì đó. Cán bộ lên đài thì phải nói to rõ để khán giả cả nước nghe chứ đâu phải nói để vừa ba người ngồi trung nghe thôi đâu mà nói lìu xìu như bị chó cắn đích vậy

    Tai Vo van February 3, 2020 6:37 am Reply
  • Người lao động chưa biết về vấn đề hưởng quyền lợi bảo hiểm

    Linh Ngo February 3, 2020 6:37 am Reply
  • Bà tâm này về thủ thiêm mà khóc thì tốt bao nhiêu

    tăng Quang Trung February 3, 2020 6:37 am Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *