Những dự định của người đứng đầu ngành Tư pháp trong một năm mới.

  • admin February 29, 2020(PLO) – Một mùa xuân tràn đầy hy vọng lại đã đến với mỗi gia đình. Đối với ngành Tư pháp, sau 2 năm nỗ lực thực hiện “đặt hàng” của Thủ tướng Chính phủ “đưa ngành Tư pháp mạnh lên”, năm 2018 được dự báo là năm toàn ngành sẽ chuyển động mạnh cùng sự quyết liệt đổi mới của một Chính phủ hành động. Để cảm nhận rõ hơn về sự chuyển động này, Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long về những dự định của người đứng đầu ngành Tư pháp trong một năm
mới.

Nguồn:https://hopdongtuonglai.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *